Công ty TNHH Kỹ Thuật Andopart

Công ty TNHH Kỹ Thuật Andopart

Phớt Chận Bụi NOK (NOK Dust Seal)

 • Thương lượng

  Phớt LBH (LBH Seal NOK )

  Vòng Phớt chận bụi LBH, hàng chánh hãng NOK (Japan), công dụng chận bụi.
  Xem thêm
 • Thương lượng

  Phớt DSI (DSI Seal NOK)

  Vòng Phớt chận bụi DSI, hàng chánh hãng NOK (Japan), công dụng chận bụi. Nguyên liệu PU (vàng), đa dạng kích thước. Dùng trong Xy-lanh thủy lực các phương tiện Cơ Giới, Cơ Khí, Công trình xây dựng, khai thác khoáng sản, ….
  Xem thêm
 • Thương lượng

  Phớt DKB (DKB Seal NOK)

  Vòng Phớt chận bụi DKB, hàng chánh hãng NOK (Japan), công dụng chận bụi. Nguyên liệu PU (vàng) lưng Thép, dễ dàng lắp đặt, đa dạng kích thước. Dùng trong Xy-lanh thủy lực, Khí nén các phương tiện Cơ Giới, Cơ Khí, Công trình xây dựng, khai thác khoáng sản, …
  Xem thêm
TOP